Ekasa a povinnosti vyplývajúce z jej zavedenia

Kľúčové slová: Legislatíva

Druhá časť.

V prvej časti nášho seriálu o ekase sme si vysvetlili, čo treba chápať pod pojmom ekasa - klient. V tejto časti si povieme, ako to bude celé fungovať.

Skúsme si teda zopakovať. Pod pojmom ekasa treba chápať aplikáciu prevádzkovanú na portáli Finančnej správy. V aplikácii bude mať každý podnikateľ zriadenú osobnú zónu. Do svojej osobnej zóny bude prostredníctvom dátovej správy odosielať informácie o všetkých dokladoch vystavených pomocou jeho on-line registračnej pokladnice (ekasa - klient).

Správnosť prenosu údajov bude zabezpečená kontrolnými mechanizmami. Po vystavení pokladničného dokladu vygeneruje systém ekasa unikátny identifikátor dokladu (UID). UID je súbor číselných alebo alfanumerických znakov a je povinnou súčasťou každého pokladničného dokladu. Slúži na overenie pravosti a platnosti pokladničného dokladu. Okrem znakovej formy formy má UID aj formu QR kódu.
Vzor:

Pokladničný doklad s UID

Pozor: Z dôvodu nutnosti tlačiť QR kód nebude možné využívať na tlač pokladničných dokladov ihličkové tlačiarne.

Pokiaľ sa unikátny identifikátor dokladu na pokladničnom doklade nezobrazí, znamená to, že doklad nebol zaznamenaný v systéme ekasa. Na pridelenie UID je podnikateľ povinný čakať počas tzv. hraničnej doby odozvy. Hraničná doba odozvy je zákonom stanovená na 2 sekundy. Ak počas tejto doby podnikateľ unikátny identifikátor dokladu neobdrží, pokladničný doklad môže vystaviť, ale do 48 hodín ho musí dodatočne zaevidovať do systému ekasa. Takýto doklad už nebude obsahovať UID. Namiesto UID však bude obsahovať podpisový kód podnikateľa (PKP) a overovací kód podnikateľa (OKP). Tieto dva kódy budú zároveň slúžiť ako informácia pre kupujúceho, že vystavený doklad nebol zaevidovaný v systéme ekasa. Oba kódy, PKP aj OKP, budú mať taktiež formu súboru číselných alebo alfanumerických znakov a súčasne aj formu QR kódu.
Vzor:

Pokladničný doklad s OKP a PKP

Pre zvýšenie komfortu kupujúcich môže pokladničný doklad obsahovať aj unikátny identifikátor kupujúceho(UIK). Ide o číselný alebo alfanumerický znak, ktorý si zvolí sám kupujúci. UIK oznámi kupujúci predávajúcemu pred zaevidovaním tržby. Do budúcna sa počíta so zriadením ekasa zóny kupujúceho. V tejto svojej osobnej zóne by mal mať kupujúci prístup ku všetkým svojim hotovostným výdavkom. Výstupy z osobnej zóny by kupujúci mohol používať aj ako podklad pre účtovníctvo.
Pokladničný doklad môže byť na žiadosť kupujúceho zaslaný aj elektronicky. V tom prípade sa však už doklad tlačiť nebude.

V ďalšej časti sa budeme venovať aktivácii ekasy, prerušeniu prevádzky ekasy a ukončeniu prevádzky ERP.

Kto Je
LLARIK?
Google+

Kontakt

Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia
tel. : +421 31/32 12 000
llarik@llarik.sk


Zväčšiť mapu

© 2012-2019 LLARIK, s. r. o. Všetky práva vyhradené. Design by KREA.

Mapa stránok