INVENTÚRA, rýchlo a efektívne

Kľúčové slová: Technológie

Pojem Inventúra vyvoláva v každom z nás stres. Je to práca nudná a „piplavá”. Predajne sú zatvorené, náklady rastú, zisk klesá. Existuje však riešenie ako toto nutné zlo zvládnuť rýchlo, efektívne a bez chýb.

Kľúčom k úspechu je používanie čiarových kódov a zber dát s online prepojením na informačný systém.

Ako to v praxi vyzerá si môžeme ukázať porovnaním klasického a novátorského spôsobu spracovania inventúry.

Klasický spôsob.

Z informačného systému sa vytlačia tovarové položky. Vytlačené zoznamy sa rozdajú inventarizačným skupinám. Následne sa tovar prácne kontroluje, sčítava a pokiaľ nie sú zadané skladové pozície, často aj hľadá. Výsledok sčítavania sa zapisuje do tabuľky.  Zapísané údaje sa potom ručne porovnávajú so stavom evidovaným v informačnom systéme. Čas plynie. Efektivita klesá.

Novátorský spôsob.

Vďaka implementácii čiarového kódu sa inventúra vykonáva rýchlejšie, efektívnejšie a presnejšie. Znižuje sa chybovosť, pretože ľudský faktor do procesu inventúry vstupuje len minimálne.

Z informačného systému sa netlačí nič. Inventarizačné skupiny dostanú PDA zariadenia na skenovanie čiarových kódov. Skenované údaje sa online načítavajú do PDA. Pokiaľ sú v sklade definované aj skladové pozície, tovar sa eviduje podľa pozícií. Obsluha PDA tak presne vie, kde sa inventarizovaná položka v sklade nachádza. Dva rozdielne tovary v rovnakom obale PDA okamžite identifikuje len na základe rozdielneho čiarového kódu. Počty kusov tak dokáže priradiť k správnej tovarovej karte.

Systém zároveň upozorní, že dve tovarové skupiny sú pomiešané na jednom úložnom mieste. Čiarové kódy umožňujú sledovať aj výrobné čísla tovarov, šarže, dátumy expirácie...

Všetko sa spracováva v reálnom čase. Obsluha PDA do procesu inventúry vstupuje minimálne. V podstate len skenuje čiarové kódy. O ostatné sa už postará informačný systém. Inventúra je rýchla a presná. Dáta sú v reálnom čase aktualizované v systéme, nie je potrebné čakať na ručné nahodenie dát do systému. Opätovne sa kontrolujú len sporné tovarové položky, u ktorých inventarizačné skupiny načítali rozdielne počty. Čas vykonania inventúry sa niekoľkonásobne skracuje.

Informačný systém EIB LLARIK umožňuje riadenie skladu pomocou čiarových kódov už niekoľko rokov a klienti sú s týmto systémom veľmi spokojní. Pokiaľ hľadáte riešenie, ako zefektívniť logistiku obehu zásob, tím pracovníkov našej spoločnosti je pripravený Vám pomôcť pri zavádzaní čiarových kódov, ako aj pri výbere vhodných PDA skenerov.

Kto Je
LLARIK?
Google+

Kontakt

Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia
tel. : +421 31/32 12 000
llarik@llarik.sk


Zväčšiť mapu

© 2012-2023 LLARIK, s. r. o. Všetky práva vyhradené. Design by KREA.

Mapa stránok

Update cookies preferences