Digitálny podpis

Digitálny podpis je technický prostriedok, umožňujúci zašifrovať elektronicky odosielaný dokument. Úlohou digitálneho podpisu je zabezpečiť obsah, neporušenosť a nemennosť ním podpísaného dokumentu.

Využitie digitálneho podpisu

digitálny podpis

Využitie digitálneho podpisu vo vnútro firemnej a medzi firemnej komunikácii prináša:

  • úsporu nákladov
  • úsporu času
  • zrýchlenie komunikácie
  • zvýšenie adresnosti a komfortu

digitálny podpis

Digitálny podpis je už niekoľko rokov súčasťou ekonomického systému EIB LLARIK. Integrovali sme ho do viacerých modulov a jeho použitie sme zautomatizovali.

Elektronické odosielanie faktúr

Túto funkcionalitu sme aktivovali hneď, ako bola možnosť elektronickej faktúry zakotvená v príslušnej legislatíve. Mnohí naši klienti prestali svoje faktúry tlačiť, baliť, nosiť na poštu a platiť poštové poplatky.

Aké výhody prinieslo zavedenie elektronickej faktúry užívateľom systému?

  • zníženie nákladov. Náklady na tlač a distribúciu papierovej faktúry závisia od spôsobu jej doručenia. Pri klasickom spôsobe odosielania sa výška nákladov pohybuje v rozpätí  od 1,40 eur do 0,80 eur/faktúra. Pri odovzdaní faktúry priamo klientovi to firmu stojí okolo 0,20 eur/faktúra. Zavedením elektronickej faktúry môže malá firma s ročným objemom 2 000 faktúr ušetriť až 2 800 eur ročne.
  • úsporu času. Implementáciou elektronickej fakturácie  sa umožnilo odstrániť neproduktívne výkony, ako je balenie faktúr a ich nosenie na poštu. Ušetrili sa tým asi 3 hodiny  pracovného času týždenne.
  • zrýchlenie komunikácie. Elektronické faktúry využívajú aj klienti, ktorí doteraz odovzdávali zákazníkovi faktúru spolu s tovarom. Odstránila sa papierová výmena dokladov a faktúry sa odosielajú elektronicky priamo do učtárne zákazníka. Pokiaľ sa zamestnanec zákazníka vráti s nakúpeným tovarom do svojej firmy, faktúra je už dávno spracovaná v informačnom systéme jeho spoločnosti.
  • Oddelenie nákupných a predajných cien. V mnohých spoločnostiach  je nežiaduce, aby nákupné ceny poznali všetci zamestnanci spoločnosti. Pri elektronickom spôsobe výmeny dokladov sa do skladu dostanú len dodacie listy. Faktúry s nákupnými cenami sa spracujú priamo na účtovnom oddelení.
Elektronické odosielanie výplatných pások

Funkcionalitu elektronickej výplatnej pásky sme zapracovali do aplikácie Personalistika a mzdy. Odstránili sme tým zbytočnú papierovú evidenciu, tlačenie a zakladanie výplatných pások. Pracovníčky mzdovej učtárne už viac nie sú vyrušované pri práci odovzdávaním pások a zamestnanci nie sú nútení preberať výplatné pásky osobne.

V ekonomickom systéme EIB LLARIK je elektronická komunikácia s využitím digitálneho podpisu riešená plne automatizovane. Základným predpokladom zavedenia elektronickej komunikácie je inštalácia digitálneho podpisu na server klienta. Pre aktiváciu jednotlivých modulov je nutné zabezpečiť:

Elektronická faktúra

V súlade s platnou legislatívou, je potrebný súhlas odberateľa na zasielanie elektronických faktúr. Po získaní súhlasu už stačí len nadefinovať v databáze kontaktov, ktorým odberateľom bude zasielaná elektronická faktúra. Systém sám dokáže celý proces odosielania zabezpečiť. Všetky faktúry, ktoré boli počas dňa vytvorené, sú dávkovo odoslané v presne nadefinovaný čas. Dôležitou súčasťou systému je proces verifikácie prijatia faktúry. Odberateľ prostredníctvom verifikačného mailu potvrdzuje prijatie elektronickej faktúry.

Elektronická výplatná páska

Každý zamestnanec  spoločnosti oznámi  personalistke svoju mailovú adresu. Adresa sa tak stane súčasťoťu personálnych údajov zamestnanca. Po spracovaní miezd sa stlačením príslušnej klávesovej skratky zabezpečí odoslanie výplatnej pásky do mailovej schránky zamestnanca.

Kto Je
LLARIK?
Google+

Kontakt

Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia
tel. : +421 31/32 12 000
llarik@llarik.sk


Zväčšiť mapu

© 2012-2024 LLARIK, s. r. o. Všetky práva vyhradené. Design by KREA.

Mapa stránok

Upraviť nastavenia cookies