LLarik

Dňa 30.12.2013 Úrad pre verejné obstarávanie vydal rozhodnutie ktorým osvedčuje, že aukčný portál “AukciaAs” spĺňa náležitosti nevyhnutné pre certifikáciu systémov na realizáciu elektronických aukcií - rozhodnutie o certifikácii.

Bližšie informácie ohľadne zmien pri realizácii verejného obstarávania sa dočítate na http://www.uvo.gov.sk/domov.


LLARIK, s.r.o.

V prípade, že nemáte záujem o odoberanie
newsletter-u, napíšte nám na llarik@llarik.sk.
Upraviť nastavenia cookies