LLarik

Pomáha v reálnom čase nákupcom identifikovať najpredávanejšie komodity, oddeleniam marketingu plánovať predajné kampane, konateľom identifikovať ležiaky na sklade a najpredávanejšie produkty.

Čo umožňuje:

 • Automaticky natipovať a následne vytvoriť objednávku pre jedného/viacerých dodávateľov podľa sortimentu dodávaných tovarov.

 • Plánovať na zadaný počet dní potrebné množstvá na sklade od jednotlivých dodávateľov na základe údajov z predchádzajúceho predaja. Napr. vytvoriť vopred skladovú zásobu na 60 dní na základe analýzy predajnosti tovarov alebo zisku.

 • Analyzovať stav skladov a tovarových položiek. Analýzou skladov a jednotlivých tovarových položiek viete presne zistiť – sezónnosť tovaru a tzv. ležiaky na sklade, obrátkovosť tovaru, porovnanie nákupných a predajných cien, informáciu o zisku, marži, prirážke a stratách.

 • TOPovať najpredávanejší tovar prostredníctvom funkcie TOP100 – TOP1000 automaticky systém upozorní pri zadaní TOP100 na prvých 100 najpredávanejších tovarových položiek a zároveň automaticky vytvorí návrh objednávky, ktorý je možné meniť.

 • Identifikovať ZISK alebo STRATU a zoradiť tovarové položky od najziskovejších po stratové.

 • Vopred informovať o finančnom zaťažení spoločnosti pri objednaní navrhnutého sortimentu tovarov na základe informácií o nákupných cenách.

 • Exportovať vyfiltrované údaje napr. do Excelu a tam vytvárať marketingové grafy.

  Funkcionalita Návrh dodávateľskej objednávky je spoplatnená jednorázovým poplatkom 350,- € bez DPH


  LLARIK, s.r.o.

V prípade, že nemáte záujem o odoberanie
newsletter-u, napíšte nám na llarik@llarik.sk.
Upraviť nastavenia cookies