LLarik

Každá firma je mimoriadne variabilný organizmus. Jej bežný život prechádza mnohými zmenami.

Mení sa legislatíva, menia sa podmienky podnikania, rýchlym tempom sa vyvíjajú technológie, menia sa potreby zákazníkov. Pri riešení každodenných problémov mnohí z nás nemajú čas sledovať aktuálne trendy a pružne reagovať na nové situácie.

Cieľom LLARIK BLOGU je prinášať najnovšie informácie z podnikateľského života.

Čítajte už dnes – Platby v hotovosti a vystavovanie pokladničných dokladov z pohľadu platnej legislatívy.

LLARIK, s.r.o.

V prípade, že nemáte záujem o odoberanie
newsletter-u, napíšte nám na llarik@llarik.sk.
Upraviť nastavenia cookies