LLarik

Podnikanie je v dnešnej dobe veľakrát rizikové.

Pre rýchle rozhodnutie potrebujete mať vždy aktuálne informácie o obchodnom partnerovi.

My máme overené riešenie!

Doplnkový modul Finstat Vám umožní automatickú funkciu sledovania rizikovosti Vašich obchodných partnerov.

V reálnom čase sleduje podnikateľské registre a informuje Vás o správnosti Vašich údajov. Neaktuálne údaje (adresa, IČ DPH, IČO....) Vám zároveň automaticky zaktualizuje.

Modul Vás skôr ako vydáte tovar, alebo vystavíte faktúru upozorní, že Váš obchodný partner je v likvidácii, v konkurze, alebo má dlh voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, Colnému úradu, alebo Zdravotnej poisťovni. font>

Kedykoľvek si viete vyhodnotiť finančnú kondíciu Vašich obchodných partnerov (obraty, zisky, návratnosť aktív...).

Mať takéto informácie včas je pre podnikanie nevyhnutné. V prípade záujmu Vám tieto informácie dokážeme implementovať do Vášho informačného systému.


LLARIK, s.r.o.

V prípade, že nemáte záujem o odoberanie
newsletter-u, napíšte nám na llarik@llarik.sk.
Upraviť nastavenia cookies