LLarik

Dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu novej aplikácie Projektové riadenie.

Aplikácia umožňuje sledovať a riadiť jednotlivé projekty, na ktorých spoločnosť pracuje. Projekty sú členené na čiastkové úlohy, ktoré sa vyhodnocujú podľa viacerých kritérií – čas, prácnosť, cena, účastník.

Systém je previazaný s evidenciou prác a vnútornou notifikáciou pre jednotlivých účastníkov projektu.

Aplikácia je graficky riešená so zapracovaním Work Breakdown Structure a Ganttovho diagramu.

Na projekte sa konzultačne podieľal p. Peter Minárik, viceprezident BPUG™ SLOVENSKO.

Dátum a čas: 10. 04. 2014, 9:00


LLARIK, s.r.o.

V prípade, že nemáte záujem o odoberanie
newsletter-u, napíšte nám na llarik@llarik.sk.
Upraviť nastavenia cookies