LLarik

Opätovne sa vraciame k obľúbenej službe - školenia.

Jej cieľom je oboznámiť Vás s najnovšími a najefektívnejšími spôsobmi práce s EIB.

Školenia sa budú realizovať v mesačných intervaloch a okrem prednášanej témy je vždy ponechaný dostatočný priestor aj na diskusiu a výmenu skúseností s ostatnými účastníkmi.

Aktuálne témy, ako aj prihlášku, si môžete prezrieť a vygenerovať na našej stránke v sekcii podpora.

Téma: Nákup tovaru
Termín: 29. 05. 2013

LLARIK, s.r.o.

V prípade, že nemáte záujem o odoberanie
newsletter-u, napíšte nám na llarik@llarik.sk.
Upraviť nastavenia cookies