LLarik

Pripravili sme pre Vás novú systémovú úlohu, ktorá na základe údajov zverejnených v Obchodnom vestníku automaticky upozorňuje na aktuálnu rizikovosť Vašich obchodných partnerov.

Prostredníctvom príslušných nastavení viete sledovať:

  • oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • konkurzy a reštrukturalizácie
  • konkurzy a vyrovnania
  • výzvy likvidátorov
  • zníženie základného imania
  • predaj majetku

Sami si zvolíte konkrétne nastavenie, ktoré považujete za rizikové a systémová úloha zablokuje možnosť vystavovania dokladov na takéhoto rizikového partnera. Databáza partnerov sa aktualizuje v týždennom intervale.

Cena systémovej úlohy: 150 eur
Ročný poplatok za aktualizáciu databázy: 100 eur

Ak si myslíte, že túto službu využijete, objednávku môžete poslať na llarik@llarik.sk

LLARIK, s.r.o.

V prípade, že nemáte záujem o odoberanie
newsletter-u, napíšte nám na llarik@llarik.sk.
Upraviť nastavenia cookies