LLarik

Spoločnosť LLARIK, s.r.o. uvádza na trh novú službu. Na základe údajov zverejnených v Obchodnom vestníku viete vyhodnotiť rizikovosť svojich obchodných partnerov.

Na posúdenie rizikovosti sledujeme tieto údaje:

  1. oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  2. konkurzy a reštrukturalizácie
  3. konkurzy a vyrovnania
  4. výzvy likvidátorov
  5. zníženie základného imania
  6. predaj majetku

Databáza údajov sa aktualizuje v týždennom intervale. Je spracovaná v CSV formáte, použiteľná na ďalšiu integráciu do Vašich informačných systémov.

Ročný poplatok za službu: 100 eur bez DPH

Chcem vidieť ukážku databázy. Druh rizika je v stĺpci TYP pod prideleným číselným kódom.

Ak si myslíte, že túto službu využijete, objednávku môžete poslať na llarik@llarik.sk

LLARIK, s.r.o.

V prípade, že nemáte záujem o odoberanie
newsletter-u, napíšte nám na llarik@llarik.sk.
Upraviť nastavenia cookies