Ekonomický softvér

EIB LLARIK je komplexný ekonomický softvér určený pre riadenie výroby, obchodu a ekonomiky. Výhodou systému je možnosť úpravy podľa konkrétnych potrieb každého zákazníka.

Pre koho je určený EIB LLARIK

EIB LLARIK je určený najmä pre spoločnosti, ktoré  pracujú s veľkým objemom údajov a viacerými prevádzkami. Ide zväčša o veľkoobchodné firmy obchodujúce spôsobom B2B (veľkoobchod), často v kombinácii s B2C (maloobchod). Systém je implementovaný aj vo výrobných spoločnostiach, kde rieši automatizáciu prepojenia výroby, obchodu a ekonomiky.

Aké sú prednosti EIB LLARIK

V skladovom hospodárstve systém dokáže spracovať až 2 milióny skladových položiek. Umožňuje online prepojenie firemných prevádzok, čím sa automatizuje presun tovaru medzi prevádzkami, zabezpečuje sa zníženie objemu ležiakov, optimalizuje sa výška skladových zásob. EIB LLARIK umožňuje evidenciu tovarov pomocou skenerov, umiestnení a skladových pozícií. Zrýchľuje sa tým výdaj tovaru zo skladu, odstraňujú sa zámeny tovaru, zefektívňuje sa inventarizácia. Úplnou samozrejmosťou je objednávkový systém a práca s niekoľkými úrovňami rabatov podľa kategorizácie odberateľov.

Vo finančnom účtovníctve systém využíva výhody elektronickej fakturácie a elektronického archívu. Minimalizujú sa tým náklady na papierovú výmenu dokladov. V podvojnom účtovníctve sa doklady spracovávajú dávkovým spôsobom, čím sa znižuje prácnosť a zrýchľuje spracovanie. V obchode sa využitím EIB LLARIK zabezpečuje automatizácia prepojenia eshopu s výdajom zo skladu a fakturáciou. Marketing sa podporuje mailingom, SMS notifikáciou a grafickými a tabuľkovými výstupmi prostredníctvom business intelligence.

ekonomický softvér

Ako sa pracuje s EIB LLARIK

EIB LLARIK je klientsky orientovaný systém. Implementácii systému predchádza podrobná analýza požiadaviek klienta. Na základe vykonanej analýzy sa realizujú úpravy systému a jeho následné prispôsobenie individuálnym potrebám každého klienta. Samozrejmosťou je podpora počas celej doby spolupráce. Podpora sa rieši formou hotlinu, odborného poradenstva, programových úprav alebo doplnkovými službami.

Ekonomický softvér EIB LLARIK pozostáva z aplikácií, modulov a systémových úloh.

 • Finančné účtovníctvo
 • Skladové hospodárstvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Investičný majetok
 • Personalistika a mzdy
 • Internetový obchod a mailing
 • Elektronický archív
 • Elektronická sekretárka
 • Autoprevádzka
 • Mobilný skladník
 • Evidencia prác workflov
 • Business Intelligence
 • Evidencia zmlúv
 • Odosielanie e-mailových správ
 • Kurzový lístok ECB
 • Obrátka tovaru v dňoch
 • Odberateľské objednávky po termíne dodania
 • Nepotvrdené termíny od dodávateľa
 • Neuhradené odberateľské faktúry
 • Odberateľské objednávky staršie ako X dní
 • Ležiaky na sklade staršie ako X dní
 • Vytvorenie zberných odberateľských faktúr
 • Odberateľské rezervácie po expirácii
 • Odrezervovanie odberateľských objednávok
 • Rezervácie, e-mailové informácie
 • SMS notifikácia
Kto Je
LLARIK?
Google+

Kontakt

Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia
tel. : +421 31/32 12 000
llarik@llarik.sk


Zväčšiť mapu

© 2012-2023 LLARIK, s. r. o. Všetky práva vyhradené. Design by KREA.

Mapa stránok

Upraviť nastavenia cookies