Podpora

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky informačného systému je zabezpečenie podpory.

Čo chápeme pod slovíčkom podpora?

Pre nás je to najmä starostlivosť o klienta a dostupnosť služieb.

Starostlivosť je  nielen sledovanie legislatívy a jej automatická implementácia do systému EIB LLARIK. Je to aj upozorňovanie klientov na zmeny formou newsletterov a konzultácií. Pri väčších legislatívnych úpravách realizujeme semináre k danej téme.

Do starostlivosti patria aj školenia. Absolvovanie školenia klientom umožní efektívnejšie využívanie informačného systému EIB LLARIK. Okrem prednášaných tém je počas školenia vytvorený dostatočný priestor aj na diskusiu a prezentáciu noviniek.

Anketa

Ako ste našli našu webovú stránku?

Dostupnosť realizujeme formou hot-line, a to nielen v pracovné dni, ale aj počas víkendov.

Okrem telefonických konzultácií evidujeme aj e-mailové požiadavky na servis. Servis systému sa rieši priebežne, on-line správou.

Veľkú časť podpory predstavujú požiadavky na úpravu systému. Úpravy sa realizujú formou projektov. Každý projekt obsahuje analýzu, dátum realizácie, zodpovednú osobu a cenu. Doba realizácie projektov závisí od rozsahu úpravy a pohybuje sa v priemere 7 dní od schválenia projektu klientom.

Zóna pre klienta

Priebeh prác na projekte, ako aj čerpanie servisných hodín si môžu jednotliví klienti sledovať pod svojím kontom na stránke support.llarik.sk po prihlásení.

Kto Je
LLARIK?
Google+

Kontakt

Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia
tel. : +421 31/32 12 000
llarik@llarik.sk


Zväčšiť mapu

© 2012-2024 LLARIK, s. r. o. Všetky práva vyhradené. Design by KREA.

Mapa stránok

Upraviť nastavenia cookies