Elektronická aukcia

Elektronická aukcia je nástrojom na optimalizáciu nákupov (tovarov a služieb), ale aj predajov alebo prenájmov prebytočného majetku. Aukčný portál vytvorený našou spoločnosťou www.aukciaas.sk automatizuje proces elektronickej aukcie od momentu jej vyhlásenia, cez priebeh až po vyhodnotenie výsledkov. Umožňuje tak účasťou vo virtuálnej aukčnej sieni zrealizovať aukciu z pohodlia Vašej kancelárie.

Výhody elektronickej aukcie

Obsluha aukčného portálu je mimoriadne jednoduchá a plne automatizovaná. Jeho využitie umožňuje zrýchliť priebeh, zvýšiť efektivitu a transparentnosť, znížiť náklady aukcie. Aukčný portál prináša nasledovné výhody:

 • maximalizácia efektu aukcie
 • transparentnosť
 • komfort pre účastníkov a vyhlasovateľa
 • úspora nákladov
 • úspora času

Elektronické aukcie

Ako jedni z mála umožňujeme realizáciu viackriteriálnej aukcie.

Aukčný portál umožňuje:

 • registráciu aukcie - aukčný portál automaticky, prostredníctvom prednastavených formulárov, vyzve potenciálnych účastníkov na vstup do elektronickej aukcie. Oznámi im termín a podmienky realizácie aukcie.
 • priebeh aukcie - aukcia prebieha automaticky bez možnosti zásahu zo strany vyhlasovateľa. Účastníci poznajú len svoje relatívne poradie a ponuku s najnižšou cenou. Maximalizuje sa tým efektivita aukcie.
 • spracovanie výsledkov aukcie - aukčný portál vytvorí výsledkovú listinu a žurnál udalostí.

Aukčný portál vytvorený našou spoločnosťou umožňuje realizovať aukciu ako službu. Nemusíte si kupovať aukčný softvér. U nás zaplatíte len za konkrétnu aukciu, ktorú prostredníctvom portálu uskutočníte. Cena za aukciu je pevne stanovená a nezávisí od výšky dosiahnutej úspory.

Bezpečnosť komunikácie aukčného prostredia je zaručená HTTPS protokolom so serverovým certifikátom. Prístup do aukčného prostredia je zabezpečený prihlasovaním všetkých účastníkov jedinečným menom a heslom.

Celý proces realizácie elektronickej aukcie, od jej vyhlásenia až po spracovanie výsledkov, je plne automatizovaný. Automatizácia má za cieľ obmedziť manipuláciu s dátami a zabrániť zlyhaniu ľudského faktora. Transparentnosť aukcie je zabezpečená tým, že v systéme sa zobrazuje iba relatívne poradie uchádzača (výherná/nevýherná ponuka). Absolútne poradie jednotlivých uchádzačov je k dispozícii vyhlasovateľovi až po vyhodnotení aukcie.

 • štátny sektor (ministerstvá, štátne príspevkové organizácie, spoločnosti s väčšinovým vlastníctvom štátu, ...)
 • školstvo (stredné a vysoké školy, univerzity)
 • zdravotníctvo (nemocnice, výskumné ústavy)
 • samospráva (mestá a obce)
 • súkromný sektor (spoločnosti venujúce sa realizácii projektov na čerpanie eurofondov, ostatné súkromné spoločnosti, ktoré potrebujú efektívne nakupovať alebo predávať)

Konkrétne referencie nájdete na našom aukčnom portáli.

V súvislosti s prijatím zákona č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, nadobúda dňa 1. 1. 2014 účinnosť ustanovenie § 116 ods. 10, podľa ktorého je možné elektronickú aukciu uskutočňovať len prostredníctvom certifikovaného systému.

Dňa 30.12.2013 Úrad pre verejné obstarávanie vydal rozhodnutie ktorým osvedčuje, že aukčný portál “AukciaAs” spĺňa náležitosti nevyhnutné pre certifikáciu systémov na realizáciu elektronických aukcií - rozhodnutie o certifikácii.

Viac informácií o elektronických aukciách môžete nájsť na portáli

Kto Je
LLARIK?
Google+

Kontakt

Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia
tel. : +421 31/32 12 000
llarik@llarik.sk


Zväčšiť mapu

© 2012-2023 LLARIK, s. r. o. Všetky práva vyhradené. Design by KREA.

Mapa stránok

Upraviť nastavenia cookies