LLarik

Cena nemusí byť jediným kritériom zabezpečujúcim optimalizáciu nákupu tovarov a služieb. Aby obstarávateľ dokázal vyhodnotiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, pripravili sme pre Vás možnosť realizácie viackriteriálnej aukcie.

Nový cenník za realizáciu elektronickej aukcie:

  • 10,-EUR za jednokriteriálnu aukciu
  • 50,-EUR za každé ďalšie kritérium (napr. pri e-aukcii s dvoma kritériami je to 60,-EUR)
  • v cene nie je zahrnutá DPH

Ďalšie novinky pri realizácii elektronickej aukcie prostredníctvom www.aukciaas.sk:

  • zobrazenie väčšieho objemu informácií o podmienkach aukcie, položkách a vstupných cenách, vo výzvach na účasť zasielaných uchádzačom
  • automatická kontrola pri zapisovaní e-mailových adries v objednávkach aukcií
  • zobrazovanie aj mimoriadne dlhých textov v predmete aukcie a príslušných dokumentoch
  • nová, modernejšia grafika


LLARIK, s.r.o.
Lazar Consulting, s.r.o.

V prípade, že nemáte záujem o odoberanie
newsletter-u, napíšte nám na llarik@llarik.sk.
Upraviť nastavenia cookies